KONTAKT

PaedDr. Silvia Bošnovičová
riaditeľka materskej školy
Materská škola
Ulica A. Mišúta 731/2
971 01 Prievidza
————————————
Mobil: 0903 501 190, 0911 091 375
e-mail: msmisuta@prievidza.sk
web: www.msmisuta.sk