Vitajte v materskej škole Ulica A. Mišúta v Prievidzi

Prečo práve materská škola MIŠÚTA ?

SAUNA, POHYB, ZDRAVÁ STRAVA, K POZNANIU A K TVORIVÝM HRÁM NÁM SILU DÁVA

Naša materská škola disponuje vlastnou saunou, veľkým oploteným detským ihriskom, renovovanými sociálnymi zariadeniami, vynoveným interiérom tried…

Naše triedy

Naša materská škola pozostáva zo 6 tried………….

36 -48
Vek v mesiacoch
21
Detí v triede

I.A trieda LIENKY (pavilón A horná trieda)

11 chlapcov, 10 dievčat
triedna učiteľka: Eugénia Flimelová
učiteľka: Mgr. Eva Čičmancová

48-60
Vek v mesiacoch
21
Detí v triede

II.A trieda SOVIČKY (pavilón B horná trieda)

13 chlapcov, 8 dievčat
triedna učiteľka: Mgr. Monika Besedová
riaditeľka MŠ: PaedDr. S. Bošnovičová

48-72
Vek v mesiacoch
20
Detí v triede

III. trieda SLNIEČKA (pavilón C dolná trieda)

9 chlapcov, 10 dievčat
triedna učiteľka, zást. riaditeľky
Mgr. Valéria Chrebetová
učiteľka: Bc. Denisa Spišková

24 - 36
Vek v mesiacoch
20
Detí v triede

I.B trieda MACKOVIA (pavilón A dolná trieda)

11 chlapcov, 9 dievčat
triedna učiteľka: Adriana Koreňová
učiteľka: Zdenka Besedová

48 - 60
Vek v mesiacoch
20
Detí v triede

II.B trieda KURIATKA (pavilón B dolná trieda)

10 chlapcov, 10 dievčat
triedna učiteľka: Janka Korpesiová
učiteľka: Jana Novotná,

48-72
Vek v mesiacoch
22
Detí v triede

IV. trieda VČIELKY (pavilón C horná trieda)

11chlapcov, 11 dievčat
triedna učiteľka: Mgr. Jana Pšenáková
učiteľka: Bc. Radka Hagarová
.