Vitajte v materskej škôlke Mišúta

Prečo práve materská škola MIŠÚTA ?

SAUNA, POHYB, ZDRAVÁ STRAVA, K POZNANIU A K TVORIVÝM HRÁM NÁM SILU DÁVA

Naša materská škola disponuje vlastnou saunou, veľkým oploteným detským ihriskom, renovovanými sociálnymi zariadeniami, vynoveným interiérom tried…

Tekvice-029

Naše triedy

Naša materská škola pozostáva zo 6 tried………….

36-48
Vek v mesiacoch
20
Detí v triede

Trieda kuriatka (pavilón B dolná trieda)

5 chlapcov, 15 dievčat
triedna učiteľka: Janka Korpesiová
učiteľka: Eva Fojtíková,

36-48
Vek v mesiacoch
21
Detí v triede

Trieda lienky ( pavilón A horná trieda)

11 chlapcov, 10 dievčat
triedna učiteľka: Eugénia Flimelová
učiteľka: Mgr. Jana Pšenáková,

60-72
Vek v mesiacoch
22
Detí v triede

Trieda slniečka (pavilón C dolná trieda)

13 chlapcov, 9 dievčat
triedna učiteľka: Zdenka Besedová
zást. riaditeľky: Bc. Valéria Chrebetová

24-36
Vek v mesiacoch
19
Detí v triede

Trieda mackovia (pavilón A dolná trieda)

11 chlapcov, 8 dievčat
triedna učiteľka: Daniela Svrčková
učiteľka: Adriana Koreňová,

48-60
Vek v mesiacoch
22
Detí v triede

Trieda kvietky (pavilón B horná trieda)

9 chlapcov, 13 dievčat
triedna učiteľka: Mgr. Monika Besedová
riaditeľka MŠ: PaedDr. S. Bošnovičová

60-72
Vek v mesiacoch
23
Detí v triede

Trieda včielky (pavilón C horná trieda)

11 chlapcov, 12 dievčat
triedna učiteľka: Bc. Radka Hagarová
učiteľka: Jana Novotná